Marisa
Descrición de persoas
Escolle unha das seguintes fotografías e fai unha descrición do personaxe. Podes axudarte dos adxectivos que aparecen na presentación da descrición.


Marcadores: edit post
0 Responses

Postar um comentário